VĂN PHÒNG AHK/GIC

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tòa nhà Deutsches Haus, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô:100m2
  Sản phẩm cung cấp: Sàn vinyl
  Ngày thi công: 5/2019
 • KHÁCH HÀNG: 
  GERMAN INDUSTRY AND COMMERCE VIETNAM