VĂN PHÒNG ALLEN & GLEDHILL

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tầng 18, tòa nhà Saigon Centre
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 400m2
  Sản phẩm cung cấp: Gạch
  Ngày thi công: 2020
 • Dự án được thiết kế và thi công bởi ADP Group