VĂN PHÒNG AMANOTES

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Lầu 3 tòa nhà PaxSky, 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 3000m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm văn phòng, gạch
  Ngày thi công: 10/2020
 • KHÁCH HÀNG: 
  AMANOTES VIETNAM