VĂN PHÒNG ANTON PAAR

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tầng 20, tòa nhà Maple Tree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 300m2

  Sản phẩm cung cấp: Gạch
  Ngày thi công: 08/2023
 • KHÁCH HÀNG: 
  ANTON PAAR