VĂN PHÒNG AQUA

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tòa nhà SONATUS, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 760m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm văn phòng
  Ngày thi công: 12/2019
 • KHÁCH HÀNG: 
  AQUA VIỆT NAM