VĂN PHÒNG AURECON

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tầng 24 và 25, Tòa nhà Lim Tower III, Số 29A, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 2.600 m2
  Sản phẩm cung cấp: Sàn vinyl và thảm
  Ngày thi công:  2022
 • KHÁCH HÀNG: 
  AURECON VIETNAM