VĂN PHÒNG BAEMIN VIET NAM

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  15-17 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 2.000m2
  Sản phẩm cung cấp: Gạch
  Ngày thi công: 2023
 • KHÁCH HÀNG: 
  BAEMIN VIET NAM