VĂN PHÒNG BANK OF CHINA

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tầng 12, Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 2.000m2

  Sản phẩm cung cấp: Thảm và gạch
  Ngày thi công: 05/2023
 • KHÁCH HÀNG: 
  BANK OF CHINA VIETNAM