VĂN PHÒNG BAYWA R.E.

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Diamond Plaza Building, 34 Đ. Lê Duẩn, Thành phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 600m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm
  Ngày thi công: 2022
 • KHÁCH HÀNG: 
  BAYWA R.E. VIETNAM