VĂN PHÒNG BEL

 • ĐỊA ĐIỂM:
  35 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 700m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm văn phòng, gạch
  Ngày thi công: 10/2020
 • KHÁCH HÀNG: 
  BEL VIET NAM OFFICE