VĂN PHÒNG CALLAWAY

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Số 2 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 650 m2
  Sản phẩm cung cấp: Sàn vinyl
  Ngày thi công:  2022
 • KHÁCH HÀNG: 
  CALLAWAY GOLF VIETNAM