VĂN PHÒNG CARLSBERG VIETNAM

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 1.100 m2
  Sản phẩm cung cấp: Sàn vinyl và thảm
  Ngày thi công:  2022
 • KHÁCH HÀNG: 
  CARLSBERG VIETNAM