VĂN PHÒNG CATHAY

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tầng 10, toà nhà LIM3, 29A Nguyễn Đình Chiều, Phường Đa Kao, Quận 1
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 800m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm
  Ngày thi công: 2023
 • KHÁCH HÀNG: 
  CATHAY