VĂN PHÒNG DEANSHOES

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Khu Chế Xuất Linh Trung Thủ Đức
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 1.800m2
  Sản phẩm cung cấp: Vinyl và gạch
  Ngày thi công: 2022
 • Dự án được thiết kế và thi công bởi Space.s