VĂN PHÒNG DECATHLON

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tòa nhà Pax Sky, TP.HCM
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 2.000m2
  Sản phẩm cung cấp: Vinyl
  Ngày thi công:  2020
 • KHÁCH HÀNG: 
  DECATHLON