VĂN PHÒNG DUPONT

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tòa Nhà Đức,Q1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 330m2
  Sản phẩm cung cấp: Sàn vinyl
  Ngày thi công: 7/2019
 • KHÁCH HÀNG: 
  DUPONT