VĂN PHÒNG FICO (FICO YTL)

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  E. Town Central, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN:
  Văn phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 740m2
  Sản phẩm cung cấp: sàn vinyl
  Ngày thi công: 3/2019
 • Khách hàng: 
  FICO YTL