VĂN PHÒNG FRASER PROPERTY

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tầng 19, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 300m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm
  Ngày thi công: 2023
 • KHÁCH HÀNG: 
  FRASER PROPERTY