VĂN PHÒNG GARMIN VIETNAM

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Lầu 16 tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 Hoàng Văn Thái, quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 350m2
  Sản phẩm cung cấp: Sàn vinyl
  Ngày thi công: 1/2021
 • KHÁCH HÀNG: 
  GARMIN VIETNAM