VĂN PHÒNG HEINEKEN

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tòa nhà Vietconbank, số 5 Công trường Mê Linh, Q1, TP. Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 3.500m2
  Sản phẩm cung cấp: Gạch
  Ngày thi công: 2022
 • KHÁCH HÀNG: 
  HEINEKEN VIETNAM