VĂN PHÒNG IMCD

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Phòng 12-01, Tầng 12, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 710m2

  Sản phẩm cung cấp: sàn vinyl và gạch
  Ngày thi công: 02/2023
 • KHÁCH HÀNG: 
  IMCD VIET NAM