VĂN PHÒNG JOTUN

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 20.000m2
  Sản phẩm cung cấp: Vinyl
  Ngày thi công:  2021
 • KHÁCH HÀNG: 
  JOTUN