VĂN PHÒNG KMS

 • ĐỊA ĐIỂM:
  2 Tản Viên, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Sản phẩm cung cấp: Thảm và vinyl
  Ngày thi công: 2022
 • KHÁCH HÀNG: 
  KMS TECHNOLOGY VIETNAM