VĂN PHÒNG NESTLE

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Empress Tower, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN:
  Văn phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 4.500 m2
  Sản phẩm cung cấp: thiết bị vệ sinh, sàn vinyl
  Ngày thi công: 7/2019
 • KHÁCH HÀNG: 
  NESTLE