VĂN PHÒNG PRUDENTIAL VIETNAM

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tầng 16,17,18,19 – Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 5.500m2

  Sản phẩm cung cấp: Thảm, Vinyl và Gạch
  Ngày thi công: 05/2023
 • KHÁCH HÀNG: PRUDENTIAL VIETNAM