VĂN PHÒNG SHOPEE (SHOPEE CỦ CHI)

 • ĐỊA ĐIỂM:
  QL22, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
  LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 500m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm văn phòng
  Ngày thi công: 6/2020
 • KHÁCH HÀNG: 
  SHOPEE