VĂN PHÒNG SPG LAND

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tầng 10, Saigon Center, Quận 1
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 350m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm
  Ngày thi công:  2021
 • KHÁCH HÀNG: 
  SPG LAND