VĂN PHÒNG STAR HUB

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Tòa nhà Bitexco, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 300m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm văn phòng
  Ngày thi công: 3/2020
 • KHÁCH HÀNG: 
  KVB PRIME VN