VĂN PHÒNG TOPENLAND

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Lầu 3 Tòa nhà Richmond – 207 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 3.700m2
  Sản phẩm cung cấp: thảm và gạch
  Ngày thi công:  01/2021
 • KHÁCH HÀNG: 
  TOPENLAND