VĂN PHÒNG TRANSFORM GROUP

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  Lầu 8, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, HCM.
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 400m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm
  Ngày thi công: 2023
 • KHÁCH HÀNG: TRANSFORM GROUP