VĂN PHÒNG TYME

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 1.200m2
  Sản phẩm cung cấp: Thảm
  Ngày thi công: 2022
 • KHÁCH HÀNG: 
  TYME VIETNAM