VĂN PHÒNG AIA NEST TRƯƠNG ĐỊNH

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  67A Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Văn Phòng
 • THÔNG TIN:
  Qui mô: 3.000m2

  Sản phẩm cung cấp: sàn vinyl và gạch
  Ngày thi công: 18/07/2022
 • KHÁCH HÀNG:
  AIA NEST