TRƯỜNG MẦM NON BRIGHTON MONTESSORI VIETNAM

Liên hệ

 • ĐỊA ĐIỂM:
  2 Nguyển Thị Thập, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
 • LOẠI DỰ ÁN: 
  Trường học
 • THÔNG TIN: 
  Qui mô: 2.000m2
  Sản phẩm cung cấp: Sàn Vinyl
  Ngày thi công: 08/2019
 • KHÁCH HÀNG: 
  BRIGHTON Montessori Vietnam