VĂN PHÒNG FUJITSU VIETNAM

  • ĐỊA ĐIỂM: Etown 5, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI DỰ ÁN: Văn phòng
  • THÔNG TIN: Qui mô: 800m2 Sản phẩm cung cấp: sàn vinyl, thảm văn phòng Ngày thi công: 11/2019
  • KHÁCH HÀNG:  FUJITSU VIETNAM